Aktuality

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Připojili jsme se k organizátorům z Informačního centra pro mládež v Uherském Hradišti a k samotnému Městu Uherské Hradiště.
I přes nepřízeň počasí se nás na Sadské výšině sešlo kolem 50 dobrovolníků. Z toho třetina byli účastníci CITO akce z Geocachingu. Po úvodních informacích jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina uklízela Sadskou oblast a druhá se vydala tradičně k oblasti studánky. Během 4 hodin se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 1450 kg odpadu! Z toho bylo 40 kg pneumatik, 45 kg papíru, 210 kg různých druhů želez, 350 kg plastů a 805 kg komunálního odpadu.
Nesmírně si vážíme každého, kdo nám přišel na akci pomáhat. Za odměnu dostali účastníci diplomy a dárkové předměty. Děkujeme všem, kteří akci podpořili a pořádali. Největší poděkování míří k dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili.
Budeme se těšit zase za rok.

Je tomu pár dní, co jsme vyhráli v prestižní soutěži Štiky českého byznysu.
Projekt pořádá společnost COFACE. Soutěž má dlouholetou tradici, za rok 2018 probíhal již 15. ročník, který objektivně porovnává úspěšné české firmy napříč odvětvími.
Do letošního žebříčku bylo zahrnuto neuvěřitelných 4 500 firem.

V hodnocení hraje roli celá řada kritérií, mezi která patří zejména ta ekonomická, například:
1) nárůst obratu,
2) ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu),
3) ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům),
4) běžná likvidita – oběžná aktiva / krátkodobé závazky
5) míra zadluženosti – závazky / bilanční suma.

Ve všech kritériích jsme uspěli na výbornou a tak se můžeme pyšnit prvním místem za rok 2018 v rámci Zlínského kraje.

Děkujeme Vám, že jste nám pomohli dosáhnout takového úspěchu.

Naše společnost každoročně sbírá elektroodpad, který v rámci kolektivního systému ASEKOL odevzdává ke zpětnému odběru. Pro rok 2017 se nám podařilo sesbírat neuvěřitelných 1 981 kg elektrozařízení!
Již několik let zodpovědně odevzdáváme elektrozařízení ke zpětnému odběru. Díky certifikátu můžeme vyčíslit, kolik jsme společně ušetřili elektrické energie, ropy, uhlí,…
Necelými dvěma tunami odevzdaného starého elektra k recyklaci, se nám podařilo uspořit 15 MWh elektřiny, 340 litrů ropy, 86 m3 vody, 340 l ropy (úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 5 003 km v běžném osobním automobilu). Rovněž jsme tím snížili produkci nebezpečného odpadu o 18 tun, úsporu primárních surovin o 1 tunu a snížili jsme tím i produkci skleníkových plynů o 3 tuny CO2ekv.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. Jedno z takových míst je i v naší společnosti.

Krom tohoto úspěchu jsme za rok 2018 odvezli kompletní elektrozařízení pro ASEKOL 132 596 kg! A v rámci Ecobatu bylo odevzdáno 3 140kg malých baterií.

Ve zpětném odběru elektrozařízení jsme v Elektrowinu odevzdali 120 tun.

Těší nás, že jsme ve zpětném odběru dosáhli tak vysokých čísel.

Naše společnost nepůsobí jen na Slovácku. Tentokrát jsme úspěšně realizovali demontáž pojízdných schodů v metru v Praze. Konkrétně se jednalo o zastávku Karlovo náměstí, zde probíhala rekonstrukce od října do listopadu. Do oprav byla zahrnutá také demontáž strojovny a paličské práce.

V minulém roce jsme stejnou práci realizovali ve stanici metro Skalka a Anděl.

Již tradičně jsme se i letos zapojili do akce Movember, kterou pořádá nadace Muži proti rakovině.

Za každého našeho zákazníka (FO), který v měsíci listopadu přišel, jsme odváděli 5 Kč a za každého našeho zaměstnance, který si nechal narůst knír jsme přispěli nadaci 100 Kč. Díky Vaši pomoci jsme se vyšplhali až na částku 3 990 Kč, kterou jsme nadaci předali.

Slavnostně jsme na konci měsíce listopadu uspořádali malou akci, kde jsme odměnili naše zapojené zaměstnance a poděkovali jsme jim za podporu dobročinné akce.

Budeme se za rok zase těšit.

 

Dne 4. 12. 2018 proběhlo pod záštitou organizace Greenpace promítání filmu A Plastic Ocean. Naše společnost, Sběrné suroviny UH, se hrdě ujala organizace, protože sami vnímáme toto téma jako velmi aktuální s nutnou potřebou volající po řešení. Také je nám z tematického hlediska film velmi blízký, protože i my svou činností chceme pomoci přírodě. A teď jsme měli možnost tuto myšlenko pomocí Greenpeace posunout dál veřejnosti. A tak jsme spojili své síly s Kinem Hvězda v Uherském Hradišti a Fakultou logistiky a krizového řízení, UTB. Velmi nás potěšilo, že na akci dorazilo neuvěřitelných 208 účastníků.

Před samotným promítáním si většina rezervovala své místo vstupenkou, na místě proběhla kontrola, ale čistě jen kvůli počtu účastníků, protože na promítání nebylo žádné vstupné. A už jsme mohli jít na úvod. Po krátkém přivítání všech hostů, promítnutí kampaně Plast je past, jsme mohli přejít k samotnému promítání.

Dle reakcí všech zúčastněných zanechal film velmi silné emoce. Po projekci přišly na řadu odborné přednášky.

Jako první se představil doktor Matyáš Adam s tématem„Nejasná zpráva o konci ráje – dokážeme pomoci tropickým destinacím?“. Následně téma „Biodegradabilní a inteligentní obaly“ prezentoval pan docent Pavel Valášek. Pan doktor Jakub Trojan prezentoval přednášku „Plasty a citizen science“. Sekci odborných přednášek uzavřel pan Martin Šoth s tématem „Využití alternativních technologií ke zpracování plastových odpadů“.

Poté se konala diskuse s odborníky, která obsahovala velmi zajímavé otázky, a ještě zajímavější odpovědi.

Moc děkujeme, že jste byli s námi!

Opět jsme se zapojili do tradiční akce rádia Kiss “Půl litr naděje”. Tento projekt je celospolečenský prospěšný, protože bezplatných dárců je stále málo. Akce probíhala ve středu 24. 10. 2018 na hematologicko transfuzním oddělení v Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně, kde dorazilo 64 bezplatných dárců a z toho 17 prvodárců.

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se akce uskutečnila i v Uherském Hradišti, kde se aktivně zapojili i naši zaměstnanci, kterým velmi děkujeme za jejich ochotu. V Uherskohradišťské nemocnici celkově přišlo bezplatně darovat krev neuvěřitelných 110 dárců. Při této příležitosti se objevilo i  13 prvodárců.

Těší nás, že jsme mohli být této prospěšné akci součástí a těšíme se na další ročník.

Vyhlašujeme soutěž pro žáky 1. stupně základních škol v okrese Uherské Hradiště. Stačí jen namalovat, co si žáci myslí, že Sběrné suroviny UH dělají! Poté vylosujeme výherce, kterému bude odměnou výlet do ZOO pro celou třídu.

Těšíme se na vaše obrázky.

 

 

Na svatého Václava (28. 9. 2018) máme zavřeno z důvodu státního svátku. Další den v sobotu už máme otevřeno dle normální otevírací doby.

Děkujeme za pochopení.

V rámci podpory zajímavých a charitativních projektů jsme podpořili projekt Pstruží stezka v Bílovicích, kde jsou umístěny infopanely s fotografiemi ryb a rostlin, které je možné vidět naživo v blízkém zámeckém jezírku. „Líbí se nám, že stezka učí děti poznávat přírodu. Děti se tak mohou zábavnou formou seznámit s místní faunou i flórou,“ sdělila Kristýna Přikrylová, projektový a marketingový manažer.
Slavnostní otevření projektu proběhlo třetí zářijový týden – ve středu 19. září za účasti starosty obce Bílovice, předsedy Moravského rybářského svazu, žáků a dalších hostů. Zúčastnění žáci řešili test a za odměnu dostali drobnou pozornost od partnera projektu Sběrné suroviny UH.

 

Poslední květnový týden patřil summitu světové odpadářské asociace Bureau of International Recycling, které máme tu čest být členem s pozicí viceprezidenta pro zpracování papírového odpadu.

Tohoto summitu se účastnili i zástupci naší společnosti, aby reprezentovali veškeré zpracovatelské, obchodní možnosti a rozšířili tak o značce Sběrné suroviny UH širší povědomí, a naopak navázali nové obchodní kontakty na zahraničních trzích, které firmě pomohou k rozvoji know-how o možnostech zpracování odpadů a také vylepšení výkupních cen svým zákazníkům.

V neděli 13. května se několik desítek „dobroběžců“ sešlo při už 4. benefičním běhu 2 míle pro Diakonii na podporu Diakonie ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště. Poprvé se však hostitelem této akce stal Sportpark Rybníček a benefiční běh se stal součástí celodenního programu Den Pohybu pro zdraví. Ve výzvách předcházejících běhu nakonec běžci a cyklisté spálili téměř milion kalorií a středisko CESTA získalo na svou činnost rekordních 25 600 korun.

Tentokrát vedla trasa za skoro letního počasí okolo staroměstského Sportparku Rybníček a do akce se zapojilo několik desítek běžců.

„Poprvé jsme pořádali i symbolický dětský benefiční běh na 500 metrů a trasu na výbornou zvládlo asi 20 dětí,“ uvedla Markéta Hrdinová z iniciativy Rozběháme Uherské Hradiště, spolupořadatele běhu.

Den Pohybu pro zdraví umožnil účastníkům benefiční akce strávit celé odpoledne ve Sportparku Rybníček zábavou a sportovním vyžitím s dětmi.

„Jsme rádi za to, že nám Sportpark Rybníček nabídl možnost stát se součástí Dne Pohybu pro zdraví, účastníkům běhu další přidanou hodnotu i příjemné zázemí,“ měla radost ředitelka střediska CESTA Zuzana Hoffmannová.

Výzvy připravily účastníky téměř o milion kalorií

I tentokrát měli lidé možnost už od 21. března pomocí mobilní aplikace „Sbírat kiláky se Sběrnými surovinami UH“ během nebo chůzí a „Počítat kiláky s Euregnií“ na kole.

„Poprvé se více činili cyklisté, vyjezdili nám 10 300 kilometrů, které partner cyklovýzvy, Euregnia s.r.o., přeměnil na peníze. Naběhat a nachodit se Sběrnými surovinami UH se nám podařilo téměř 6 500 kilometrů, tedy i peněž od tohoto partnera,“ doplnila Markéta Hrdinová. Jarošovský pivovar poprvé podpořil benefiční akci částkou 2 000 korun a spolu se startovným tak středisko CESTA získalo 25 600 korun.

„Zase jsme o něco překonali dosud nejvyšší částku a nejen proto se sluší poděkovat. Partnerům, účastníkům běhu a všem, kteří se zapojili do výzvy,“ děkovala Zuzana Hoffmannová.

Zajímáš se o dění svého města? Není ti jedno, co se v Uherském Hradišti děje? Máš nápady, ale nemáš je kde uplatnit? A studuješ střední školu? Pak hledáme právě tebe!

Tomáš Janča vyhlašuje první ročník soutěže „Moje město“ v akademickém roce 2017/2018 pro nadějné studenty středních škol a gymnázií, kteří se nebojí ukázat, co v nich je. Tématem je zlepšení situace ve městě Uherské Hradiště a okolí. Celá soutěž bude probíhat pod záštitou Tomáše Janči za podpory úspěšných firem jako jsou: Sběrné suroviny UH, s.r.o., CPTO s.r.o., ALPINE PRO s.r.o., CS FIRMA s.r.o., a dalších odborníků z partnerských firem a státní správy.

Přihlašovat se můžeš již teď, nejpozději však do 31. května 2018. Přihlásit se můžeš vyplněním příslušného formuláře, který nalezneš pomocí naskenování QR kódu na letáčku soutěže nebo na adrese: https://goo.gl/forms/CgGgq3LfOk9h4c2g1

A nyní to nejdůležitější – co můžeš vyhrát? Pro výherce a všechny postupující týmy prvního kola bude uspořádána párty, která se bude konat v červnu po vyhlášení. Nejlepší tým a výherce druhého kola bude odměněn peněžní částkou ve výši 20 000Kč, věcnými cenami možností získání praxe/brigády u společnosti Sběrné Suroviny UH, s.r.o. a dalších partnerských společností. Hodnotit budou nezávislé skupiny odborníků z partnerských firem ve spolupráci se zástupci města Uherské Hradiště.

Do soutěže Můj první milion se přihlásila takřka stovka zájemců o rozjezd vlastního podnikání

 

Diář pro všechny vyznavače fitness a kulturistiky od Davida Baila, gravírování a dřevěné deskové hry od Denise Bilíka a Josefa Divokého a originální služby v oblasti fotografického tisku Natálie Minaříkové. To jsou medailisté hlavní kategorie letošního ročníku soutěže Můj první milion, kterou již pojedenácté připravilo Technologické inovační centrum Zlín ve spolupráci se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 19. dubna v prostorách 23. budovy v továrním areálu ve Zlíně.

 

Soutěž Můj první milion, kterou pořádá Technologické inovační centrum Zlín, se konala již pojedenácté. Ve dvou kategoriích se sešlo 55 přihlášených záměrů, za nimiž stojí 92 soutěžících. Všechny přihlášené záměry hodnotila odborná porota složená z úspěšných investorů, podnikatelů a odborníků na rozvoj podnikatelského prostředí. Ti vybrali postupující do druhého kola. Z nich pak vzešli medailisté obou kategorií. „Role porotců ale není jen v pouhém hodnocení a výběru. Soutěžícím dávají zpětnou vazbu, rady a tipy, jak záměr dopracovat k tomu, aby měl ještě větší šanci na úspěšné rozjetí a udržení se,“ podotýká jednatelka pořádajícího centra Daniela Sobieská.

 

Hlavní kategorii opanoval Arnold

Na začátku nápad, pak hotový produkt, který se již začal prodávat. Tak porota ohodnotila Fitness diář Arnold autora Davida Baila. Hlavním cílem diáře je, aby každý uživatel měl svůj fitness život pod kontrolou a snadněji tak dosahoval výsledků, po kterých touží. Na druhém místě skončili Denis Bilík a Josef Divoký, kteří představili projekt Laseruj.cz zaměřený na gravírování reklamních a dárkových předmětů a výrobu deskových her. Bronz v hlavní kategorii si připsala Natálie Minaříková se záměrem Laab.cz. Jde o nabídku tisku fotografií nejen na běžný papír, ale také například na matné plátno či leporelo. Nabízí rovněž další služby v oblasti zpracování fotografií.

V této kategorii soutěžilo 25 záměrů, z nichž 11 postoupilo do druhého kola. Pro ně byl tradičně připraven akcelerační program, tedy soubor seminářů, workshopů a dalších aktivit, během nichž získávali další cenné informace pro vylepšení svých záměrů. Spolu se zpětnou vazbou od porotců jde o největší benefit pro všechny účastníky soutěže.

 

Ilustrace, elektronické fólie, ale také slivovice a povidla

S originálními, a přitom životaschopnými záměry, vstoupili do soutěže také středoškoláci. Celkem bylo přihlášeno 30 nápadů, z nichž 13 poslali porotci do druhého kola. Na první příčce se umístila Lucie Mudráková z uherskohradišťské umělecké průmyslovky s projektem Planetka B114. Jde o ilustrace, které mohou být umístěny v knihách pro děti, na taškách a dalších předmětech. Stříbrnou pozici obsadil Martin Batonožek ze soukromé školy Mesit v Uherském Hradišti, který se chce zabývat prodejem speciálních elektronických fólií aplikovaných na okna pod značkou Smart Glass. Díky nim lze automaticky ovládat propouštění světla.

Na třetí místo pak porota viděla projekt Valašské potěšení od Františka. Jde o produkci a zpracování švestek – od slivovice přes povidla až po sušené plody. Se záměrem přišel František Macháček ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

 

Speciální ocenění míří hlavně na Valašsko

Tradiční součástí soutěže Můj první milion jsou také speciální ceny pořadatelů či partnerů projektu. Cenu Technologického inovačního centra Zlín za podporu podnikatelského myšlení u studentů letos získala SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně, která měla v soutěži celkem čtyři zástupce, jednoho z nich pak na medailové pozici.

 

Cenu pro nejaktivnějšího pedagoga, udělovanou Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje, si převzala Františka Vyškovská ze SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně.  Za studentem této školy, Markem Opravilem, který se soutěže účastnil s projektem kovovýroby TeNip, pak zamířila Cena Valašskoklobouckého podnikatelského centra za udržitelný rozvoj.

Svou cenu letos předávala i investment-crowdfundingová platforma Fundlift, kterou získal David Bail – díky tomu získává mimo jiné rozhovor pro mediální portál Roklen24.cz. Projekt Easy Sport Meeting Manager Jakuba Josefa Formana Martina Škrabala, zaměřený na zpracování výsledků na sportovních podnicích, si pak připsal Cenu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a zároveň speciální cenu ČSOB.

 

Soutěží k dokonalosti

Smyslem soutěže ovšem není jen samotné klání a ocenění těch nejlepších. Cílem je i vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem či zlepšení povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji. „Soutěž tak poměrně přesně kopíruje zaměření velké části našich aktivit, které lze shrnout pod jednoduché označení podpora inovačního podnikání,“ vysvětluje Daniela Sobieská.

Přesně v tomto duchu proto mohli nejen přihlášení soutěžící, ale i další zájemci, navštívit během podzimu a ledna několik workshopů či informačních seminářů. Letošní novinkou byla FuckUp Night, kde se budoucí podnikatelé dozvěděli i něco o tom, jak to rozhodně dělat nejde. Všech těchto aktivit se zúčastnilo na 500 lidí.

 

Aktivity Technologického inovačního centra Zlín

Technologické inovační centrum Zlín je společným podnikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Dlouhodobě podporuje začínající podnikatele prostřednictvím různých typů vzdělávacích aktivit či soutěže Můj první milion.

V budově 23 v továrním areálu provozuje podnikatelský inkubátor či nabízí prostory pro co-working. Více na www.inovacnipodnikani.cz.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?