Aktuality

Jak je tomu již zvykem, i letošní ročník celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se neobešel bez nás. Úklid proběhl v sobotu po Velikonocích ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež UH, Domem dětí Šikula, Městem Uherské Hradiště a dalšími dobrovolníky. Celkem se nás sešlo 43 uklízejících, z toho 11 dětí a 1 pes. Vybaveni ochrannými rukavicemi, bezpečnostními vestami a igelitovými pytli jsme vyrazili čistit okolí studánky v Mařaticích. Rozmanitost odpadu neznala meze. Po dobu 4 hodin se nám podařilo vysbírat 900 kg odpadu, z čehož jsme vytřídili:

– 649 kg plastu

– 119 kg komunálního odpadu

–  86 kg nebezpečného odpadu

– 46 kg železného odpadu.

 

Všem, kteří se do úklidu zapojili, moc děkujeme!

Na fotky z úklidu se můžete podívat v galerii Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018.

I letos na jaře uspořádá Diakonie ČCE – středisko CESTA Uherské Hradiště ve spolupráci s hnutím Rozběháme Uherské Hradiště a společností Sběrné suroviny UH oblíbený benefiční běh 2 míle pro Diakonii. Tentokrát však běh nejen pro zdraví, ale i pro podporu sociálních služeb střediska CESTA, čeká jedna zásadní změna. Stane se součástí velké sportovní akce „Den pohybu pro zdraví“ ve Sportparku Rybníček Staré Město v neděli 13. května. Novinkou bude i dětský běh.

Startovat i končit bude trasa ve Sportparku Rybníček, 2 míle, tedy 3,2 kilometru, zůstane zachováno. „Už vloni jsme si říkali, že by to chtělo benefiční běh obohatit o doprovodný program pro celou rodinu. Což spojení se Dnem pohybu pro zdraví splňuje dokonale. Ve Sportparku Rybníček se bude odehrávat celodenní program se sportovní tematikou a připravena bude zábava pro děti i dospělé,“ neskrývá radost ředitelka střediska CESTA Zuzana Hoffmannová.

Účastníci běhu tak získají zázemí v šatnách, mohou se občerstvit v restauraci a po odběhnutí své trasy mají možnost zůstat na Rybníčku a užít si skvělý zbytek dne. „Novinkou bude i dětský běh,“ dodává Zuzana Hoffmannová.

Pomáhejte s telefonem v kapse

Součástí benefičního běhu 2 míle pro Diakonii budou stejně jako v minulosti i výzvy „Sbíráme kiláky se Sběrnými surovinami“ a „Počítáme kiláky s Euregnií“, kdy mohou lidé finančně přispět vlastním sportováním, se spuštěnou mobilní aplikací v kapse, na podporu Diakonie. Všechny takto získané kilometry opět partneři Sběrné suroviny (běh) a Euregnia s.r.o. (cyklistika) přemění na peníze a věnují středisku CESTA. Nově benefiční akci finančně podpoří i Jarošovský pivovar. „Výzvy spouštíme už ve středu 21. března, podrobný návod, jak na to, najdete na webu střediska CESTA a ve facebookové výzvě,“ upozorňuje Markéta Hrdinová z Rozběháme Uherské Hradiště.

Veškeré informace získáte na webu www.strediskocesta.cz nebo ve facebookové události „2 míle pro Diakonii – jaro 2018“.

Kontakty:                                          

 

Markéta Hrdinová (Rozběháme Uherské Hradiště)

Tel.: 776 24 77 13

E-mail: marketahrdinova@gmail.com

 

Petra Kučerová (středisko CESTA)

Tel.: 737 43 61 50

E-mail: pr@strediskocesta.cz

Od 9. listopadu se do akce „Movember“ aktivně zapojila i naše firma, a to opět formou dvojí podpory.  Naši „sběrní kolegové“ si pěstovali své knírky, které jsou nesporně symbolem celé akce.   Druhou formou podpory byl finanční příspěvek ve výši 5 Kč za každého zákazníka (FO), který k nám v měsíci listopadu dovezl odpad.  V měsíci padajícího a barevně měnícího se listí, ale také v měsíci měnících se mužských tváří a jejich knírů, do naší firmy dovezlo odpad 696 zákazníků. 

S potěšením a poděkováním všem zúčastněným oznamujeme, že ve prospěch Nadačního Fondu Muži proti rakovině darujeme částku 3 480 Kč.

Město Uherské Hradiště, společnost Sběrné suroviny UH a 1. FC Slovácko mají společný projekt – třídění a svoz odpadu na fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti.

Ekologický projekt pod názvem JSME JEDEN TÝM – TŘÍDÍME SPOLEČNĚ! vznikl za podpory radního města Uherské Hradiště Františka Elfmarka a dále spojením se společnosti Sběrné suroviny UH a fotbalového klubu 1. FC Slovácko. Jde o pilotní projekt třídění a svozu odpadu na fotbalovém stadionu, od kterého se očekává, že bude motivovat k třídění odpadu na stadionech i další kluby nejen v České republice, ale i ostatní sportovní zařízení.

Cílem je zkvalitnění nakládání s odpady v městě Uherské Hradiště, které povede k maximalizaci objemu vytříděného odpadu vyprodukovaného na fotbalovém stadionu a z toho vyplývající minimální objem směsného komunálního odpadu, který se dále musí vyvážet na skládku. „Často se pohybuji po různých ligových stadionech v republice a všiml jsem si, že na žádném z nich nefunguje separovaný sběr druhotných surovin. Logicky pak tyto všechny odpady ze stadionu končí v komunálním odpadu, místo toho, aby byly napřed vytříděny a následně odvezeny k dalšímu zpracování“, uvedl obchodní ředitel Rudolf Mazánek.

Vytřízený odpad bude odvezen na třídící linku, kde dojde k dotřídění, a jednotlivé vytřízené složky budou odeslány k materiálovému nebo energetickému využití. Díky vytřídění zabráníme skládkování odpadu a tím společně šetříme životní prostředí kolem nás. Celý projekt odstartuje v sobotu 18. 11. 2017 během utkání Slovácka s Plzní.

Movember není jen měsíc padajícího a barevně měnícího se listí, ale také měsíc měnících se mužských tváří a jejich knírů.

Od 9. listopadu se do akce „Movember“ zapojuje i naše firma! Naši „sběrní kolegové“ si už podruhé nechají během měsíce narůst knírky a jejich počin bude na konci měsíce oceněn finančním příspěvkem ve prospěch Nadačního fondu Muži proti rakovině. Abychom projekt podpořili ještě více, věnujeme nadaci 5 Kč za každého zákazníka, který k nám do firmy v měsíci listopadu doveze odpad.

Nadační fond muži proti rakovině pořádá v měsíci listopad tradiční akci s názvem „Movember“ na podporu zdraví mužů. Akce upozorňuje na nebezpečí rakoviny prostaty a má podněcovat k prevenci. Symbolem této akce je knír a jeho péče po dobu celého měsíce. Bližší podrobnosti k této charitativní akci naleznete na https://cz.movember.com/get-involved/moustaches

Začátkem listopadu opět proběhla akce Daruj půl litru naděje s rádiem Kiss Publikum. Akci každoročně podporuje řada osobností, mezi nimi herci, zpěváci, sportovci i kolegové ze Sběrných surovin UH.

Charitativní akce přilákala na Transfuzní oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně celkem 55 dobrovolných dárců a 12 prvodárců.

Vážíme si toho, že lidé takové aktivity podporují!

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás upozornili na zimní otevírací dobu, která potrvá od 1.11.2017 do 28.2.2018.

Vykupujeme, odebíráme a likvidujeme:
PO – PÁ: 7 – 16 hod
SO *pouze v případě příznivého počasí

S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že naše společnost byla úspěšně certifikována certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o. dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016 v oboru výkupu, zpracování a prodeje druhotných surovin.

Druhý stupeň certifikačního auditu systému managementu kvality a environmentu byl v organizaci Sběrné suroviny UH, s.r.o. proveden auditním týmem certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. Cílem auditu bylo posouzení stavu zavedeného systému managementu organizace ve vztahu k požadavkům kriteriální normy, schopnost systému plnit příslušné požadavky zákonů, předpisů a smluv, hodnocení efektivnosti a schopnosti systému managementu neustále plnit specifikované cíle a identifikaci oblastí potenciálního zlepšování systému managementu.

V neděli 1. října se opět v areálu uherskohradišťské Diakonie – střediska CESTA sešlo na 40 milovníků pohybu, aby se zapojili do třetího benefičního běhu „2 míle pro Diakonii“. Opět bylo jeho cílem spojit zdravý životní styl s pomocí těm, kteří sami sportovat nemohou. Výsledek jejich úsilí je skvělý – středisko CESTA na podporu svých služeb získalo 22,5 tisíce korun. Trasa dlouhá 2 míle (3,2 kilometru) vedla opět krásným prostředím okolo řeky Moravy a počasí akci mimořádně přálo.

Už měsíc před samotným během dobrovolníci přes mobilní aplikaci „Sbírali kiláky se sběrnými surovinami“ během a „Počítali kiláky s Euregnií“ na kole. „Do cyklistické výzvy se zapojilo 37 statečných, kteří napočítali 3 948 tisíc kilometrů a spálili 230 tisíc kalorií. Běžecká výzva nenechala chladnými 70 borců, kteří naběhali 5 352 kilometry a spálili 440 tisíc kalorií,“ vypočítávala Markéta Hrdinová z hnutí Rozběháme Uherské Hradiště, spoluorganizátora benefiční akce.

Po sečtení nedělního startovného a příspěvku od partnerů (9 tisíc Sběrné suroviny UH a 5 tisíc Euregnia), kteří nasbírané a napočítané kilometry proměnili na peníze, středisko CESTA získalo 22,5 tisíce korun.

Sběrné suroviny UH se ve spolupráci s organizací Diakonie – střediskem CESTA připojují k pomoci osobám s postižením a duševním onemocněním již podruhé. Péče o zdraví a děti je jednou z našich hlavních priorit společenské odpovědnosti,“okomentovala akci Kristýna Přikrylová ze Sběrných surovin UH.

„Cyklistika k naší firmě už dlouho patří, cyklovýjezdy pořádáme pravidelně. Proto jsme se rádi stali hrdým partnerem výzvy Počítáme kiláky s Euregnií,“ uvedla už dříve jednatelka společnosti Euregnia Ivona Huňková.

Originální medaile ve tvaru běžeckých bot vyrobili klienti střediska CESTA a sami se tak zapojili do příprav. „Nezbývá mi, než opět poděkovat za nasazení všech zúčastněných, skvělou atmosféru i konečný výtěžek. Věřím, že na jaře nás dobré věci bude pomáhat pohybem zase o něco víc,“ uvedla ředitelka střediska CESTA Zuzana Hoffmannová.

Vážení zákazníci,

ve čtvrtek 28. 9. máme z důvodu státního svátku ZAVŘENO!

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný den volna.

Sběrné suroviny UH

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?