Aktuality

V sobotu 12. 8. 2017 vyrazili zástupci společnosti Sběrné suroviny UH do boje na DRAČÍ MISTROVSTVÍ MORAVY. Tento kultovní závod ve slovácké dračí metropoli Ostrožské Nové Vsi jsme si přeci nemohli nechat ujít. Vyhráli jsme 1. místo v kategorii MIX FUN – FINÁLE B a tím si zajistili celkově 5. místo.

…a za týden AHOJ v Kojetíně!

– 10 festivalových dní

– 1 sběrné místo kelímků

10 popelnic na třídění plastů, nápojových kartónů a kovů

 113 hodin vybírání kelímků

– 26 925 odevzdaných kelímků

– průměrně vysbíráno 2600 kelímků za 1 den

– 1135 vydaných dárků za odevzdané kelímky

– 4450 kg plastového odpadu vytříděného z celého festivalu

 

Děkujeme, že jste třídili s námi, ceníme si toho!

Ve školním roce 2016/2017 se konal sedmý ročník soutěže ve sběru papíru, vysloužilého elektrozařízení, železa a kovů s názvem EKOSOUTĚŽ, kterou zastřešuje firma Sběrné suroviny UH. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 30 základních a mateřských škol z Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Zlínska a Kroměřížska. Od loňského září až do téměř konce školního roku žáci, rodiče a pracovníci škol společnými silami sesbírali přes 300 tun papíru, 10 tun vysloužilých elektrospotřebičů a přes 10 tun železného a kovového odpadu.

Absolutním vítězem v množství papíru se stala Základní škola Sportovní z Uherského Hradiště, jejíž žáci pokořili hranici 56 tun. Aby byl žebříček spravedlivý, bylo zavedeno hodnocení také podle toho, kolik škola vysbírá v přepočtu na jednoho žáka. V této kategorii zvítězila Základní škola a mateřská škola Ludkovice s 280 kg papíru na jednoho žáka. V kategorii v množství elektroodpadu zvítězila Základní škola a Mateřská škola Ludkovice s 5840 kg a v kategorii celkového množství železa a kovů vyhrála Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského Komňa s 1620 kg tohoto materiálu.

“V září 2017 se rozběhne osmý ročník soutěže a možnost zapojit se mají všechny základní a mateřské školy, které leží v okruhu 40 kilometrů od Uherského Hradiště”, uvedl koordinátor soutěže Petr Panák.  “Motivací pro školy jsou nejen finanční odměny za odevzdaný materiál a dárky od naší firmy a partnerů soutěže, ale také dobrý pocit z toho, že sesbíraný odpad poslouží k dalším účelům a bude dále recyklován”, dodává Panák. Více informací o soutěži je k nalezení na http://ekosoutez.cz/aktualni-soutez/#m.

Projekt  EKOSOUTĚŽ navazuje na tradiční školní sběry papíru, které společnost Sběrné suroviny UH, pořádá pro školy v rámci Zlínského a Jihomoravského kraje již několik let. Jeho hlavním cílem je motivovat děti k ekologickým aktivitám a zvýšit tak množství separovaného odpadu určeného k dalšímu zpracování.

Od 22. do 24. května se v čínském Hong Kongu konala konference s názvem BIR World Recycling Convention & Exhibition, které se účastnilo přes 900 profesionálů v oblasti třídění odpadů a recyklace. Na shromáždění se prezentovala i společnost Sběrné suroviny UH, jejíž zástupce si z konference odvezl čestnou funkci viceprezidenta.

Uherskohradišťská společnost Sběrné suroviny UH poskytující komplexní služby v odpadovém hospodářství se na začátku května 2017 zařadila mezi světové odpadové společnosti a sdružení, které ovlivňují celosvětový trh s odpady, a stala se dalším významným členem asociace Bureau of International Recycling (BIR). Na shromáždění členů asociace v Hong Kongu, které probíhalo na konci května, se pak prezentovala jako silný a solidní partner v zahraničním obchodě v oblasti zpracování odpadů.

Na konferenci byly Sběrné suroviny UH zvoleny do předsednictva pro divizi papír, kde byl do prestižní funkce viceprezidenta jmenován obchodní zástupce pro zahraniční obchod Martin Šoth. „Nabídku asociace BIR stát se viceprezidentem divize pro papír považuji za obrovskou poctu a čest. Zvolení do této čestné funkce je pro mě zároveň důkazem, že to, co naše společnost dělá a vytváří, je na vysoké mezinárodní úrovni,“ vyjádřil se ke svému jmenování Šoth. „Dosažení této funkce však nepovažuji za svůj osobní úspěch, nýbrž za kolektivní úspěch všech zaměstnanců Sběrných surovin UH,“dodal nově zvolený viceprezident pro divizi papírŠoth byl jmenován na základě rezignace dosavadního viceprezidenta asociace BIR pro divizi papír, Jaroslava Dobeše z firmy Remat, s.r.o.

Asociace BIR se dělí na jednotlivé divize dle zpracování materiálu. Každá divize má své předsednictvo, jehož úkolem je sledovat vývoj všech trhů a vlivů, které na ně působí. Funkce viceprezidenta pro divizi papír tak zahrnuje analýzu vývoje trhu s papírem na českém trhu a zasílání reportu dvakrát do roka. Tento report se pak prezentuje ve zprávě před summitem, který se koná vždy v květnu a v říjnu. Na summitech jsou projednávány výsledky jednání s představiteli států a zpracovateli odpadu, dále analýzy trhů a jednotlivých vlivů. Smyslem těchto shromáždění je také utužování vztahů mezi zpracovateli recyklovatelných materiálů. První letošní summit se konal v Hong Kongu v Číně, druhý bude probíhat v New Delhi v Indii.

BIR byla založena jako první federace na podporu zájmů recyklačních společností v mezinárodním měřítku. V současné době sdružuje přes 760 členských společností ze soukromého sektoru a 36 národních asociací ve více než 70 zemích. Federace poskytuje dynamické fórum pro sdílení poznatků a zkušeností a slouží jako platforma pro budování obchodních vztahů a podporu recyklace mezi dalšími průmyslovými sektory a politickými činiteli.

V pátek 9. června se na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskutečnila akce pro děti s názvem Barevný den, která byla zaměřená na tematiku třídění odpadu a recyklace. Tato akce vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, firmy Sběrné suroviny UH a kolektivních systémů EKOKOM a Elektrowin.

Na náměstí byly pro návštěvníky připraveny zábavně-vzdělávací aktivity, při kterých si děti ověřovaly svoje znalosti o třídění odpadu, plnily různé vědomostní a pohybové úkoly a dostaly za ně drobné dárečky.

Barevný den se konal v rámci festivalu Týká se to také tebe, který v Uherském Hradišti probíhal od 8. do 10. června.

Fotografie z akce naleznete v galerii Barevný den.

Dnes se Sběrné suroviny UH oficiálně staly členy největší odpadářské mezinárodní asociace BIR (Bureau of International Recycling http://www.bir.org/ ), do které patří největší světoví zpracovatelé odpadů.

V době od 22.5 do 24.5.2017 bude probíhat mezinárodní veletrh asociace BIR v Hong Kongu, kterého se Sběrné suroviny UH budou taktéž účastnit a prezentovat se jako silný a solidní partner v zahraničním obchodě v oblasti zpracování odpadů.

V neděli 23. dubna proběhl druhý benefiční běh „2 míle pro Diakonii“, do kterého se mohla zapojit široká veřejnost a spojit tak zdravý životní styl s podporou charitativního projektu. Už od středy 15. března se ale zájemci mohli připojit i k akci „Sbíráme kiláky pro Diakonii“. Více než měsíc prostřednictvím mobilní aplikace zaznamenávali svou sportovní činnost a každým kilometrem sami přispívali na dobrou věc (za kilometr korunu, případně dle vlastního uvážení i více). Celkem naběhali a nachodili 8 861 kilometr. Přesně tolik peněz středisko CESTA získá od hlavního partnera běhu, Sběrných surovin UH s.r.o. 2 míle pro Diakonii byly vyvrcholením i této speciální sběrné akce. Spolu se startovným, které přímo na startu nedělního běhu celkem zaplatilo 56 účastníků, středisko získalo na podporu svých sociálních služeb 19 961 korunu. „Na místě jsme tedy prohrábli kapsy a svorně částku zarovnali na krásných dvacet tisíc,“ usmívala se spokojeně ředitelka Diakonie ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště Zuzana Hoffmannová. Spolupořadatelem akce bylo, stejně jako vloni 1. října, hnutí Rozběháme Uherské Hradiště.

Do výzvy Sbíráme kiláky pro Diakonii se prostřednictvím aplikace Endomondo zapojilo 78 účastníků. Naběhali 8 861 kilometr a dohromady spálili 664 518 kalorií. V neděli 23. dubna se na start postavilo 56 účastníků (39 dopoledne a 17 odpoledne). Byli mezi nimi například i herec Slováckého divadla David Vacke nebo uherskohradišťský farář Českobratrské církve evangelické Michal Vogl se svými syny. Nechyběly ani děti a jeden pes.

„Děkuji všem, kteří nás podpořili a pečují nejen o vlastní zdraví, ale zároveň pomáhají i ostatním,“ řekla za Rozběháme Uherské Hradiště Markéta Hrdinová.

 „Naše firma se ráda podílí na projektech, které mají smysl a které pomáhají tam, kde je to třeba,“ uvedl jednatel společnosti Sběrné suroviny UH Rudolf Mazánek.

„Nesmírně nás těší, že Sběrné suroviny se staly generálním partnerem našeho běhu. Jeho zapojení nám přineslo víc financí, než bychom získali jen ze startovného,“ doplnila Zuzana Hoffmannová, ředitelka střediska CESTA.

V pohodovém tempu se zájemci vydali na dvoumílový běh (3,2 kilometru) po příjemném okruhu okolo řeky Moravy. Nechybělo občerstvení, perníková pamětní medaile pro každého z dílny klientů Diakonie, kvíz o hezké ceny od partnerů nebo možnost projet si krátkou trasu na invalidním vozíčku. Startovné činilo 150 korun, pro účastníky výzvy Sbíráme kiláky pro Diakonii 100 korun.

„Vloni 1. října jsme běh pořádali poprvé, zkušebně, a získali jsme z něj 7 500 korun. Podruhé jsme jej rozšířili o výzvu a získali silného partnera. Myslím, že proto můžu slíbit, že se při běhu 2 míle pro Diakonii opět setkáme na podzim. Nejde však jen o finanční výtěžek, ale energie, která z účastníků vyzařuje, nám dává sílu do další práce,“uzavírá Zuzana Hoffmannová.

Středisko CESTA v Uherském Hradišti provozuje tři sociální služby: Raná péče, Denní stacionář a Podpora samostatného bydlení. Získané finance použije právě na rozvoj těchto služeb.

Rozběháme Uherské Hradiště je součástí hnutí Rozběháme Česko. Propaguje zdravý životní styl, společné výběhy, rady a tipy pro začátečníky i pokročilé běžce.

Sběrné suroviny UH jsou firma, která se zaměřuje na komplexní služby v odpadovém hospodářství, zároveň se snaží šířit osvětu o životním prostředí.

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí v galerii Charitativní běh “2 míle pro Diakonii”.

Druhý ročník charitativního běhu 2 míle pro Diakonii se uskuteční 23. dubna 2017 v 10:00 a ve 14:00 hodin.

Zdolejte pohodovým tempem trasu v délce 2 míle (3,2 km) v přírodě kolem řeky Moravy a podpořte tak svým pohybem ty, kteří si sami pomoci nemohou.
Během 2 míle pro Diakonii vyvrcholí akce Sbíráme kiláky pro Diakonii, která probíhala od půlky března.

Spolupořadatelem je hnutí Rozběháme Uherské Hradiště, hlavním partnerem Sběrné suroviny UH.

Startovné: 150,- Kč, pro účastníky Sbíráme kiláky pro Diakonii 100,- Kč.

Veškeré peníze ze startovného a z akce Sbíráme kiláky pro Diakonii poté poputují do Diakonii ČCE – středisko CESTA  Uherském Hradišti.

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás upozornili na změnu otvírací doby o Velikonocích:

PÁTEK       14. 4. 2017 ZAVŘENO

SOBOTA   15. 4. 2017 8:00 – 12:00

PONDĚLÍ  17. 4. 2017 ZAVŘENO

 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Sběrné suroviny UH

V sobotu 8. dubna se konala celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se letos již potřetí zapojila i naše firma. Ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež UH, Domem dětí a mládeže Šikulou, mysliveckým sdružením Korábek a dalšími dobrovolníky v celkovém počtu 40 uklízejících jsme dělali pořádky v okolí studánky v Mařaticích a během necelých tří hodin se nám podařilo vysbírat neuvěřitelných 1380 kg odpadu, z čehož jsme u nás na firmě poté vytřídili:

– 510 kg plastu

– 420 kg komunálního odpadu

–  260 kg nebezpečného odpadu

– 190 kg kovového odpadu.

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili a přiložili ruku k dílu! Už teď se těšíme na další ročník!

Na fotky z úklidu se můžete podívat v galerii Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017.

Vzpomínková kniha pro děti, kterou si sami vytvoří. Koncept fitcentra speciálně určeného pro děti. Jedinečný a naprosto unikátní plyšový medvídek. To jsou tři nejúspěšnější projekty hlavní kategorie soutěže Můj první milion, která ve čtvrtek večer vyvrcholila slavnostním vyhlášením jubilejního 10. ročníku. Jejím pořadatelem je Technologické inovační centrum. Tato společnost, založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se dlouhodobě věnuje mimo jiné podpoře začínajících podnikatelů.

Do právě skončeného desátého ročníku soutěže Můj první milion se přihlásilo celkem 103 soutěžících se 73 podnikatelskými záměry. „Letos pořádáme již 10. ročník a rostoucí čísla přihlášených jen potvrzují zvyšující se zájem o problematiku podnikání a zakládání firem. V minulých letech jsme pomohli s rozjezdem několika úspěšných projektů jako je například celorepublikově známý motivační diář Doller, retro šaty Femme Fatale Dress či kvalitní zlínská obuv Vasky“, řekla Zuzana Drotárová, manažerka soutěže. Pro ty nejúspěšnější připravili pořadatelé ceny v celkové hodnotě 250 000 korun.

Soutěžní projekty jsou tradičně rozděleny do dvou kategorií. Středoškolských bylo přihlášeno 25, zbytek připadá na hlavní kategorii, tedy na vysokoškoláky a veřejnost. Soutěž vždy startuje na podzim, poté následuje série workshopů, kde zájemci získají cenné informace pro sestavení podnikatelského záměru. Více o systému soutěže je k dispozici na www.mujprvnimilion.cz.

Po prvním hodnotícím kole vzešlo 12 finálových soutěžních záměrů, jejichž autoři dostali možnost zařadit se do akceleračního programu. Dubnové druhé kolo pak rozhodlo o pomyslných medailistech.  Příčku nejvyšší získal projekt Můj Ted2y od Tomáše Vančíka a Pavlíny Frdlíkové.

Tedy Přináší dětem splněný sen – mít jedinečného plyšového medvídka podle svých představ. Medvídek se skládá v 3D online aplikaci a dítě i rodič dopředu ví, jak plyšový kamarád bude vypadat. Medvídek je ručně šitý v Česku a je certifikován jako hračka. Nápad získal podporu jak u dětí, rodičů, tak pedagogických pracovníků a je připraven k rychlé realizaci.

Druhé místo získal Vojtěch Šenkýř a jeho projekt FitKid. Je to koncept fitcentra speciálně určeného pro děti. Základem je odborné vedení tréninků dětí pod dohledem fyzioterapeutů, dále pak bezpečnost a barevnost interiéru. Na třetím místě se umístila Amélie Janíková s knihou Můj první zápisník. Kniha je určená pro děti, které si svůj vlastní zápisník během roku naplní, dokreslí, nalepí, vystříhá, vyzkouší úkoly, a přitom se toho spoustu naučí. Zápisník tak zůstane krásnou vzpomínkou na dětství.

V kategorii středoškoláků prošlo sítem prvního kola celkem jedenáct záměrů. Odborníky nejvíce zaujala Tereza Nováková, ze střední školy MESIT Uherské Hradiště, která se přihlásila s projektem Cukrářská výroba Máj. Předmětem jejího podnikatelského záměru je výroba moderních i tradičních cukrářských výrobků, jejichž trvanlivost se bude prodlužovat speciálním mrazícím zařízením – shokerem. Svým zákazníkům chce dodávat kvalitní, chutné, bez náhražek a dobře vypadající cukrářské výrobky. Druhé místo obsadila studentka Střední průmyslové školy Zlín Dominika Koutná s projektem Kalendář KODA. Kalendář, který ulehčí váš život. Váš čas budete trávit efektivněji a spánek bude kvalitnější. Koda je originální kalendář, který si sám zapisuje vaše budoucí aktivity.

Bronz pak brala Klára Kalvosterová (SOŠ J. Sousedíka Vsetín) s nápadem Medový ráj. Tento podnikatelský záměr pochází z tradice včelařství rodiny. Zákazníkům bude Klára nabízet kvalitní včelí produkty, podle sezóny jako např. lipový, lesní, jarní, smíšený a šlehaný med nebo ozdobné svíčky a propolisy dle vlastní receptury.

 

V rámci soutěže Můj první milion jsou tradičně vyhlašovány i speciální ceny. Ve středoškolské kategorii jde o cenu za podporu podnikatelského myšlení u studentů – ta letos poputuje na SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně a v rámci 10. jubilejního ročníku se Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje rozhodlo odměnit i nejaktívnějšího pedagoga v soutěži a cenu získala Mgr. Františka Vyškovská taktéž ze SOŠ Josefa Souseíka Vsetín.

Speciální cena TIC, kterou je kancelář v podnikatelském inkubátoru na 1 rok zdarma získal projekt Můj Ted2y. Cenu ČSOB (poukaz v hodnotě 5000 Kč a 5000 Kč na služby ČSOB) přebrala Hana Toráč s projektem NiamiMami – Praktický sortiment kojicích výrobků pro maminky, kterým záleží na odívaní a chtějí se cítit a vypadat dobře.

Cena CzechInvest (Společensky odpovědného začínajícího podnikatele ZK) získaliTomáš Petržela a Lucie Husárová a jejich záměr Dělámedoplen. Smyslem tohoto rodinného projektu Dělámedoplen je poskytnout pohodlí a čas rodičům a zároveň luxus při používání zdravých a ekologických látkových plen.

 • Soutěž součástí systému

Soutěž Můj první milion není ani tak samostatnou akcí, jako spíše střípkem v mozaice toho, co dělá Technologické inovační centrum Zlín pro podporu podnikání mladých lidí v celém Zlínském kraji. Centrum například provozuje Klub Start-up 23, což je platforma sloužící pro setkávání, vzdělávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemců o vlastní podnikání je pak určen web www.inovacnipodnikani.cz . Na jednom místě tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbě právní formy podnikání a postup při založení živnosti či obchodní společnosti.

Součástí komplexní podpory začínajících podnikatelů je pak nabídka prostor pro podnikání v režimu podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru či co-workingu.

 • Partneři soutěže

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

SYNOT ICT Services, a. s.

ČSOB a.s.

STEMICA a.s.

Lakšmí s.r.o.

HEXXA.CZ, s.r.o.

PRIA SYSTEM, s.r.o.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Startupedia s.r.o. – Hiri.cz

iTech21, s.r.o.

DOLLER

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

JA Czech

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský Dvůr, s.r.o.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Mediální partner

Rádio Kiss Publikum

I když samotný benefiční běh 2 míle pro Diakonii proběhne až 23. dubna od 10 a 14 hodin, sportovat pro dobrou věc můžete už teď.

Vše o projektu Sbíráme kiláky pro Diakonii a benefičním běhu 2 míle pro Diakoniinajdete tady na FB události https://www.facebook.com/events/616116608585992/permalink/616159705248349/nebo na Google Disku https://drive.google.com/file/d/0B_NIXP5BjpM_Y0pCUGdwOGlqZGM/view.

CHCETE SBÍRAT KILÁKY PRO DIAKONII? POJĎME NA TO!

 1. Najděte si na počítači aplikaci ENDOMONDO, proveďte registraci
 2. KLIKNĚTE zde na ODKAZ VÝZVY Sbíráme kiláky pro Diakoniihttp://www.endomondo.com/challenges/31975058
 3. ZOBRAZÍ SE VÝZVA – PŘIPOJTE SE (join).
 4. STÁHNĚTE SI DO MOBILU APLIKACI ENDOMONDOPŘIHLASTE SE. Aplikace v mobilu vám bude počítat kilometry.
 5. SPORTUJTE S MOBILEM V KAPSE, nezapomeňte ZAPNOUT APLIKACI A GPS – evidují se KILOMETRY DANÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY, kterou si zvolíte – běh, chůze, fitness chůze, běh v terénu, turistika, orientační běh, canicross (běh se psem), běh a chůze (běžecký pás).
 6. PROMĚŇTE SVÉ KILOMETRY NA PENÍZE – minimální příspěvek účastníka je 1 Kč = 1 km.
 7. ZAPIŠTE KONEČNOU ČÁSTKU PŘÍSPĚVKU DO TABULKY KE SVÉMU JMÉNU na níže uvedeném odkazu: https://drive.google.com/open?id=1B1WyP1brFm_UWUUbiZVgFIMP0fc7t1L5DwTsc8Dkj34
 8. PŘIJĎTE ZA NÁMI NA CHARITATIVNÍ BĚH V NEDĚLI 23. 4. 2017​

Vaše energie a pomoc bude znásobena! Všechny kilometry z výzvy, které se nám společně podaří nasbírat, promění na peníze také SBĚRNÉ SUROVINY UH!

Sběrné suroviny UH, Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště a Dům dětí a mládeže Šikula se 8. dubna spojí a za podpory města Uherské Hradiště se společně vydají uklízet okolí studánky v Mařaticích na ulici 28. října.

Chcete se do úklidu také zapojit? 

Sraz úklidové čety je 8. dubna v 9 hodin u MŠ 28. října v Mařaticích v Uh. Hradišti.
Pro všechny účastníky budou zajištěny úklidové pomůcky (pytle, rukavice).
Po skončení úklidu budou mít zájemci možnost nahlédnout do areálu Sběrných surovin UH a podívat se na proces třídění odpadu.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na organizátorku úklidu za Sběrné suroviny UH Alžbětu Černou (cerna@sbernesurovinyuh.cz)

Každá ruka dobrá a hlavně – víc rukou, víc uklidí, takže…jdete do toho s námi? 😉

Odkaz na FB událost: https://www.facebook.com/events/713928618779600/

Odkaz na FB událost spoluorganizátora (ICM UH): https://www.facebook.com/events/1674003876230993/?active_tab=about

Odkaz na registrovaný úklid na uklidmecesko.cz: http://www.uklidmecesko.cz/event/14306

Od akce Ukliďme svět, ukliďme Česko uběhl přesně měsíc, úklidy stále probíhají

Dnes je to přesně jeden měsíc od konání celorepublikové úklidové akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejímž cílem bylo uklidit nelegální černé skládky a ostatní nepořádek. Do této akce se zapojila i naše firma – zaměstnanci se společně s dalšími dobrovolníky vydali uklízet nepořádky kolem cyklostezky u řeky Moravy v Uherském Hradišti.

Během tří hodin úklidu se nám podařilo vysbírat 63 kg odpadu, z nichž se 43 kg vytřídilo.

Celkové složení odpadu bylo takové:

-plasty: 22,9 kg

-sklo: 9,7 kg

-papír: 4,5 kg

-kovy: 6,1 kg

-směsný: 19,5 kg.

Od prvního oficiálního úklidu, který se konal 16. 4. 2016 až do dnešního dne, proběhlo v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko celkem 1907 úklidů a 14 úklidů má ještě proběhnout. Po uskutečnění posledních úklidů vydají organizátoři závěrečnou zprávu se statistikou o akci, na jejíž výsledky jsme velice zvědaví.

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpadkde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. ​

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře ve Sběrných surovinách UH. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro město Uherské Hradiště zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Od 1. 2. 2017 je oficiálně obnovena činnost dceřinné společnosti SURMAT, s.r.o. Tato obchodní společnost se primárně zaměřuje na dodávky hutního materiálu do strojírenského, stavebního a automobilového průmyslu. Zároveň je schopna od partnerů vykupovat jejich odpady z výrobního procesu. Cílem je tedy zabezpečit partnerům jak vstupy do výrobního programu, tak být schopni vykoupit případné odpady z výroby. Hlavní produktová škála se skládá z ocelových, hlinikových a nerezových materiálů.

Společnost bude působit převážně na tuzemském trhu s vizí obchodovat i se zahraničními partnery.

Pro více informací o společnosti SURMAT, s.r.o. navštivte webové stránky www.surmat.cz.

Deadline pro odevzdání přihlášek pro začínající podnikatele je 31. 1. 2017. Soutěž Můj první milion pořádaná Technologickým inovačním centrem ve Zlíně slouží jako podpora začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji. Účastníkům je kromě konzultací s odbornou porotou zprostředkován akcelerační program, v rámci kterého může každý dotáhnout svůj nápad do úspěšného konce.

Připravit a rozpracovat podnikatelský nápad, konzultovat jej s odborníky z nejrůznějších oborů, dotáhnout svůj záměr k dokonalosti, rozjet svůj byznys naplno. I takhle může vypadat struktura soutěže Můj první milion. A aby toho nebylo málo, na konci čeká vítěze oprávněná odměna.

Přihlašování bylo spuštěno 1. 10. 2016 a finalizuje s koncem měsíce ledna. Zájemci s podnikatelskými nápady mají tak možnost podat v kategoriích pro střední školy či vysoké školy/ veřejnost své podnikatelské nápady do 31. 1. 2017.

Ti nejlepší mohou v soutěži získat finanční výhry ve výši až 250 000 Kč doplněnou o věcné ceny, zázemí a kancelář v podnikatelském inkubátoru TICu a další služby.

Díky projevenému zájmu nového partnera soutěže, zlínské společnosti iTech21, se mohou soutěžící těšit taky na odměny v podobě odborné pomoci při přípravě webových stránek.

Účastí v soutěži nezískáte jen zajímavé finanční a věcné ceny, ale také možnost obdržet zpětnou vazbu ke svému záměru od zkušených podnikatelů a odborníků, užitečné kontakty, možnost investice a podporu při rozjezdu vašeho podnikání.

Více informací a registrace:

www.mujprvnimilion.cz

Zástupci naší společnosti navštívili v úterý 13. prosince Uherskohradišťskou nemocnici, aby předali nadílku na Dětském oddělení.

Naše firma již pravidelně přináší v předvánočním období dárky pro dětskou nemocniční školku, kde si mohou ti nejmladší pacienti hrát nebo tvořit rukodělné výrobky pro své blízké. Letos jsme kromě pomůcek a materiálu na vyrábění donesli například i hry a omalovánky s tematikou recyklace.

Věříme, že darované pomůcky a hry dětem alespoň ukrátí jejich čas v nemocnici a že na Štědrý den budou už zdrávy doma se svými rodinami!

Fotky z předávání naleznete v galerii Předání dárků pro Dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?