ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Naše společnost každoročně sbírá elektroodpad, který v rámci kolektivního systému ASEKOL odevzdává ke zpětnému odběru. Pro rok 2017 se nám podařilo sesbírat neuvěřitelných 1 981 kg elektrozařízení!
Již několik let zodpovědně odevzdáváme elektrozařízení ke zpětnému odběru. Díky certifikátu můžeme vyčíslit, kolik jsme společně ušetřili elektrické energie, ropy, uhlí,…
Necelými dvěma tunami odevzdaného starého elektra k recyklaci, se nám podařilo uspořit 15 MWh elektřiny, 340 litrů ropy, 86 m3 vody, 340 l ropy (úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 5 003 km v běžném osobním automobilu). Rovněž jsme tím snížili produkci nebezpečného odpadu o 18 tun, úsporu primárních surovin o 1 tunu a snížili jsme tím i produkci skleníkových plynů o 3 tuny CO2ekv.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. Jedno z takových míst je i v naší společnosti.

Krom tohoto úspěchu jsme za rok 2018 odvezli kompletní elektrozařízení pro ASEKOL 132 596 kg! A v rámci Ecobatu bylo odevzdáno 3 140kg malých baterií.

Ve zpětném odběru elektrozařízení jsme v Elektrowinu odevzdali 120 tun.

Těší nás, že jsme ve zpětném odběru dosáhli tak vysokých čísel.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?