Naše společnost Sběrné suroviny UH získala Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021

Díky našemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí a společně jsme napomohli splnit sběrové kvóty EU.

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

Naše společnost odevzdala v roce 2021 ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 1 398 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 1 035 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

 

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?