Projekt EKOSOUTĚŽ získal záštitu

Projekt EKOSOUTĚŽ podporuje ekologickou osvětu v oblasti separace odpadů, navyšuje množství separovaného papíru a elektrozařízení, rozvíjí aktivity školských zařízení a motivuje děti ke sběru separovaného papíru již 5. rokem. Za dobu pořádání EKOSOUTĚŽE jsme vysbíráním papíru a elektrozařízení zachránili 22 176 kusů vzrostlých stromů, uspořili 1 352 MWh elektřiny, 96 046 litrů ropy, 5 162 m3 vody a 25 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 248 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1 071 tun.

Velmi nás těší, že po dobu své existence získala EKOSOUTĚŽ nemalé podpory ze strany firem a škol, zejména pak ze strany státní instituce. S radostí Vám můžeme oznámit, že nám byla udělena záštita Ministerstva životního prostředí. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám pan ministr Richard Brabec udělením záštity projevil.

Dovolujeme si citovat z udělené záštity:

„Jsem rád, že mohu záštitou Ministerstva životního prostředí podpořit konání projektu EKOSOUTĚŽE.

Věřím, že tento projekt bude přínosem pro všechny účastníky a přispěje k předání nových poznatků a informací dětem a žákům v oblasti sběru papíru a elektrospotřebičů.

Přeji Vám mnoho úspěchů při Vaší práci ….“ (Ministerstvo životního prostředí)

Děkujeme všem partnerům i zapojeným školám za pomoc k ochraně životního prostředí a ekologické osvětě v oblasti separace odpadů. Je to pro nás mimořádně inspirativním impulsem do další práce.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?