Recyklační služby svítidel a žárovek jsou zdarma

I u nás ve Sběrných surovinách UH, můžete zdarma odevzdat žárovky a svítidla.

Nehospodárnost, plýtvání penězi a nahrávání nekalým praktikám v likvidaci a recyklaci elektroodpadu. S tímto postojem k odstranění nebezpečného odpadu se často setkává nezisková organizace EKOLAMP, která bezplatně zajišťuje zpětný odběr a likvidaci vysloužilých osvětlovacích zařízení.

Řada soukromých firem zbytečně platí za služby zpětného odběru a likvidace průmyslových svítidel a světelných zdrojů. Někteří manažeři facilit v soukromé a státní sféře totiž předávají vysloužilá osvětlovací zařízení k recyklaci v takzvaném režimu odpadů. To znamená, že dobrovolně znovu platí nemalé částky komerčním odpadovým firmám za likvidační služby, které si již předplatili při nákupu elektrozařízení. Odpadové firmy často nahlížejí na zpětný odběr jako na konkurenční službu. Přinutí původce odpadu předat vysloužilá průmyslová svítidla a světelné zdroje k likvidaci v režimu odpadů. Záměrně neinformují, že za uvedenou službu není nutné platit. Předáním vysloužilých osvětlovacích zařízení k likvidaci mimo režim zpětného odběru narůstá rozprodej druhotných surovin. Neodborné zpracování je nebezpečné kvůli toxické rtuti, která je v malém množství obsažena v zářivkách a pak se nekontrolovaně hromadí na skládkách. V okamžiku transformace do organické formy je rtuť životu nebezpečná. Pro EKOLAMP a Sběrné suroviny UH, je naopak ekologická likvidace prioritou. Rtuť je bezpečně zachycena a odstraněna.

Zdroj: Hospodářské noviny

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?