Sběrné suroviny UH, s.r.o. recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

V minulém roce společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o. odevzdala k recyklaci 430 televizí, 175 monitorů a 539 kg drobného elektra.

Společnost již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí z analýzy společnosti ASEKOL.

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, ale i drobných elektrospotřebičů. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než čtyři a čtvrt roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše společnost odevzdala v loňském roce k recyklaci 430 televizí, 175 monitorů a 539,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 104,76 MWh elektřiny, 2 704,56litrů ropy, 523,81m3 vody a 6,27tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 26,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 100,08 tun,“ uvedl obchodní ředitel Rudolf Mazánek, ml.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?