Zástupce firmy Sběrných suroviny UH, s.r.o. přednášel studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 16. 10. 2013 navštívil zástupce firmy Sběrných surovin UH, s.r.o. studenty Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pan Ing. Petr Panák, který ve firmě působí dlouhodobě v oblasti marketingu a provozního managementu.

Projektový a provozně technický manažer Ing. Petr Panák přednášel studentům na téma Marketing ve firmě. Ve své přednášce například představil marketingovou koncepci, na kterou se firma zaměřuje, prezentoval používané kampaně a srovnával několik různých způsobů marketingového řízení. Pan Panák také studentům názorně představil soutěž ve sběru papíru Ekosoutěž, kterou řadu let pořádáme. V přednášce nechyběli ani inspirativní reportáže z našich soutěží. Na závěr přednášky proběhla diskuze. Studenti se zejména zajímali o direct marketing, konkrétní ceny kampaní a okolní prostředí firmy.

Přednáška zástupce firmy Sběrných surovin UH, s.r.o byla součástí úkolu z předmětu Aplikovaný marketingový výzkum, na kterém studenti budou během semestru pracovat. Semestrální práce bude z oblasti marketingu (marketingový plán, kampaně …), která bude vyhodnocena v prosinci tohoto roku doktorandem Ing. Jiřím Vaňkem a Ing. Petrem Panákem. Tři nejlepší semestrální práce budou oceněny balíčky propagačních předmětů a také možností navázání spolupráce nejlepšího studenta s firmou Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?